جدیدترین مطالب مه در پلوتون

و باز هم یک خبر جدید و جذاب دیگر از سیاره یا بهتر است بگوییم سرزمین عجایب پلوتون. در چند هفته اخیر پلوتون تبدیل به یک دوست قدیمی شده است که اگر هر روز از او خبر جدیدی به دستمان نرسد، نگرانش می شویم. ماهواره ناسا نیو هورایزن (New Horizons) مجددا گزارشات شگفت انگیزی از…

New Horizons ماهواره کاوشگر ناسا در حین سفر خود بر روی سطح سیاره پلوتون توده هایی از مه در پلوتون کشف کرده است. دانشمندان ناسا روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفته اند، تصاویر جدیدی که این ماهواره ارسال کرده است، دو توده ضخیم از مه را نشان می دهد، این پدیده طبیعتا…