جدیدترین مطالب موزه تاریخ طبیعی سوئد

محققان تصادفا موفق به کشف فسیل هایی در آفریقای جنوبی شده اند که تصور می شود، کهن ترین ترین بقایای قارچی جهان باشند. این فسیل های قارچی حدود 2.4 میلیارد سال قدمت گذاری شده اند. تا به حال، اولین بقایای فسیلی یوکاریوت ها –  رده گسترده ای که شامل گیاهان، حیوانات و قارچ ها می…

فسیل گیاهی کشف‌شده در هند، 1.6 میلیارد سال قدمت دارد و شبیه به جلبک قرمز است، ممکن است، قدیمی‌ترین گونه گیاهی کشف‌شده تاکنون باشد. با کشف بقایای فسیلی این گیاه باستانی، احتمالا دانشمندان مجبور به تجدیدنظر در مورد تاریخ پیدایش نخستین گونه‌های گیاهی در زمین شوند. محققان در این فسیل، دو نوع چند سلولی جلبک…