جدیدترین مطالب موشک ساترن 5

تا دقایقی دیگر، موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس، نخستین ماموریت خود در مجتمع پرتاب ۳۹ پایگاه فضایی کندی را انجام خواهد داد. این شرکت هفته گذشته موفق شده بود به خوبی تست استاتیک موتورهای مرحله اول موشک فالکون 9 را انجام دهد و به نظر می رسد، همه چیز برای موفقیت ماموریت امروز مهیا…

شرکت اسپیس ایکس در نظر دارد، موشک فالکون 9 را 30 ژانویه (11 بهمن) از مجتمع پرتاب ۳۹ پایگاه فضایی کندی به فضا پرتاب کند. این مجتمع تاریخی ناسا، پیش از این، عامل بسیاری از پیشرفت های فضایی ایالات متحده بوده است. در این مجتمع پرتاب، پیش از این ماموریت های تاریخی همچون موشک ساترن…