جدیدترین مطالب مومیایی

گروهی از محققان ادعا دارند که به دلیل اصلی مومیایی کردن اجساد در مصر باستان دست یافته‌اند که می‌تواند با تصورات ما به طور‌کلی متفاوت به نظر برسد.

محققان اخیرا از بازسازی چهره نخستین مومیایی باردار مصری با ابزارهای کامپیوتری داده‌اند و اعتقاد دارند که این زن زمانی حدود 2000 سال پیش می‌زیسته است.

مومیایی چیست؟ با شنیدن واژه‌ی مومیایی ناخودآگاه مصر باستان را تصور می‌کنیم. مصریان باور داشتند که حفظ و نگهداری از جسم افراد باعث می‌شود که روح آنها بتواند در جهان دیگر زندگی کند. مومیایی ها یکی از جالب‌ترین اسناد باستانی هستند که هنوز هم اطلاعات شگفت‌انگیز تاریخی در اختیار ما قرار می‌دهند.

حدود سه دهه از مرگ نقاش مشهور سورئالیست، سالوادور دالی می‌گذرد، اما سبیل‌های مشهور او همچنان ظاهر عجیبشان را حفظ کرده‌اند. قبر نقاش سورئالیست پنجشنبه هفته گذشته به‌منظور نمونه‌برداری از دی ان ای  استخوان‌ها، ناخن‌ها و موهای او باز شد. این نمونه‌برداری‌ها برای رسیدگی به دادگاه زنی که ادعا می‌کند، دختر دالی است، انجام‌شده است….