جدیدترین مطالب مکان یابی در جی پی اس

احتمالاً برای شما هم پیش‌آمده که بخواهید به یک سایت بروید و از سرویس آن استفاده کنید ولی به یک باره با  اخطار محدودیت مکانی (که توسط موقعیت یاب جی پی اس ارائه می شود) روبرو می شوید. در اینجا چند راه‌حل را پیش روی شما می گذاریم تا بارو بندیل خود را ببندید و…