جدیدترین مطالب میدان مغناطیسی

کشف یک سیگنال عجیب از یک جهان بیگانه خبر از اولین میدان مغناطیسی در سیاره‌های فراخورشیدی می‌دهد که اهمیت فراوانی برای وجود حیات در آن جهان دارد.

یکی از فرضیات دانشمندان برای عدم وجودت حیات و سردی مریخ، از بین رفتن میدان مغناطیسی مریخ در حدود 4.2 میلیارد سال قبل است. درواقع بدون میدان مغناطیسی مریخ، بخش زیادی از جو مریخ به‌تدریج در اثر بادهای خورشیدی از بین رفته است. حال تیمی از محققان ناسا می‌گویند، هنوز شانسی برای حفاظت از بخش‌های…

این نانو الماس ها بقایای یک شهاب سنگ در سیبری هستند، الماس های بسیار ریز که می توانند در جنگ بر علیه سرطان یا در فناوری مسیر یابی نقش به سزایی بازی کنند. دانشمندان آلمانی در حال بررسی و مطالعه این موضوع هستند. مانند حرکت یک ترن هوایی در شهر بازی، اشعه لیزر از دستگاه…