جدیدترین مطالب میزو متال

برخی از افراد با شنیدن نام گوشی های هوشمند چینی از خرید آنها منصرف شده و یا ذهنیت خوبی نسبت به این گوشی ها ندارند. اما واقعیت امر چیز دیگری است و شاید بتوان به جرئت گفت که این کشور یکی از پیشتازان تکنولوژی حال حاضر می باشد. بسیاری از برندهای حال حاضر دنیا محصولات…

یکی از نکات کلیدی گوشی های هوشمند جدید تاکید همه آن ها بر مرغوب و اعلا بودن است. در چندین ماه گذشته بسیار شنیده ایم که کمپانی های سازنده گوشی های هوشمند بزرگ و کوچک همواره تاکید داشته اند که گوشی هایی پریمیوم و عالی معرفی خواهند کرد، حال کمپانی میزو نیز از این قاعده…