جدیدترین مطالب میکروارگانیسم

تحقیقات جدید نشان می دهد، میکروب ها می توانند علی‌رغم شرایط ناسازگار مریخ، در سیاره سرخ زنده بمانند. نتایج این مطالعه جدید پس از آزمایشی یک ساله توسط تیمی از زیست شناسان دانشگاه آرکانزاس در فایت ویل منتشر شده است. البته مطمئنا، این مطالعه تا حدی هیجان انگیزتر از اثبات وجود میکروب ها یا زندگی…

محققان از دانشگاه کنکوردیا در مونترال به دنبال این هستند که ببینند فراوان ترین منبع قدرتی که در عین حال در جهان نادیده گرفته شده است چیست. این گروه یک سلول انرژی اختراع کردند که برق ایجاد شده طی فرایندهای طبیعی فتوسنتز و تنفس در جلبک سبز آبی را مهار می کند. این میکروارگانیسم، همچنین…