جدیدترین مطالب میکروسفالی

نقص های هنگام تولد ناشی از ویروس زیکا، از جمله میکروسفالی، رسما تایید شدند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) رسما تایید کرد که ویروس زیکا موجب بروز میکروسفالی و دیگر نقص های هنگام تولد می شود. تایید این خبر، روز چهارشنبه در ژورنال پزشکی نیوانگلند به چاپ رسیده است. این نتیجه گیری…

بحران ویروس زیکا و شیوع بی سابقه ی آن در کشور برزیل باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی شد. مرکز کنترل بیماری ها CDC از خانم های باردار خواسته است که به کشور هایی که مشکوک به انتشار ویروس زیکا هستند، مسافرت نکنند. متاسفانه درمان نارسایی های ناشی از ویروس زیکا هنوز کشف نشده است. ویروس…