جدیدترین مطالب نئاندرتال

به گفته دانشمندان اختراع اولین چسب به 200 هزار سال قبل باز می‌گردد. در آن زمان نئاندرتال‌ها بودند که موفق به ساخت نوعی قیر شدند و از آن به عنوان چسپ استفاده کردند. نئاندرتال‌ها چگونگی ساخت این چسپ را نیز به خوبی یاد گرفتند.

باستان شناسان موفق به کشف فسیل‌های 300 هزارساله‌ای از انسان‌های اولیه شده‌اند. این فسیل‌ها قدیمی‌ترین بقایای هومو ساپینس­های کشف شده تا به امروز محسوب می‌شوند. این استخوان‌های باستانی شامل ترکیبی از ویژگی‌های بدوی و مدرن هستند که درواقع نمایانگر مرحله ناشناخته‌ای از تکامل انسان هستند. در درخت خانواده خویشاوندان انسان که درمجموع به هومینین شناخته…

کشف اخیر دیواره نگاری‌های مربوط به نئاندرتال‌ها – نزدیک‌ترین خویشاوندان منقرض شده ما- در غاری در جبل‌الطارق، نشان می‌دهد، اجداد ما باهوش‌تر از چیزی بوده‌اند که پیش از این تصور می‌کردیم؛ اما آیا آن‌ها واقعا هنرمند بوده‌اند؟ در کشف سال 2012، نقوش سنگی به همراه بیش از 300 ابزار سنگی دست نخورده با قدمتی حدود…

کشف انسان فلورسی (هومو فلورسینسیس) در سال 2003، شاخه  عجیبی را به درخت خانواده انسان افزود. در همان زمانی که انسان ها در سراسر آسیا پراکنده می شدند و نئاندرتال ها در اروپا به سوی انقراض پیش می رفتند، این انسان یک صد سانتی متری در حال حفر غار در جزیره فلورس یا همان اندونزی…

تصور کنید، ساعت 2 شب است و شما دندان درد شدیدی (در اثر آبسه دندان) دارید، چه راه‌حلی به ذهنتان می‌رسد، قطعا چند قرص آسپرین اولین راه‌حلی است که به ذهنتان خطور می‌کند. اما عموزاده‌های نئاندرتال ما، چنین داروخانه لوکسی در اختیار نداشته‌اند تا از بین انواع مختلف آسپرین (قرص، پودر و ژل) یکی را…