برخی شایعات از این صحبت کردند که ممکن است زنی که در حمله به کنگره آمریکا نقش داشته است، لپ تاپ نانسی پلوسی را از دفتر سخنگوی مجلس دزدیده باشد.