جدیدترین مطالب نانو ذرات

این نحوه استفاده جدید از نانو ذرات روش موثری برای از بین بردن ترکیبات کربوهیدراتی سمی، سموم ضد آفت و پس مانده های دارویی خواهد بود. در این روش، نانو ذرات مولکول های سمی را جذب کرده و توسط اشعه UV به توده های بزرگ تبدیل می شوند. به این ترتیب می توان ذراتی که…