جدیدترین مطالب نایک

عینک واقعیت افزوده نایکی به کمک بازیکنان گلف می‌شتابد یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما در هر صورت، اختراع جدید نایکی راهگشای تحولاتی در ورزش حرفه‌ای خواهد بود.

در محصولات پوشیدنی و یا در صنعت کفش سازی، نایک به این معروف است که هرگز ترسی برای آزمایش فن آوری های جدید ندارد. آخرین نمونه جدید این شرکت Zoom Soldier 8 است، کفشی زیبا که برای افراد معلول، مانند کسانی که قطع عضو هستند و یا سکته مغزی کرده و یا از فلج مغزی رنج می…