جدیدترین مطالب نخستین ماهواره هواشناسی جهان

ماهواره چیست؟ ماهواره شی‌ای است که در مداری به دور جرم بزرگتر از خودش می‌گردد. به طور کلی دو نوع ماهواره داریم؛ ماهواره های طبیعی مانند کره ماه که به دور سیاره زمین می‌گردد و ماهواره های مصنوعی مانند ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) که مانند ماه به دور زمین در گردش است.

در آینده ای نزدیک پیش بینی های هواشناسی غیر قابل اعتماد، ممکن است منسوخ شوند. در واقع به لطف ماهواره آیولوس، ماهواره هواشناسی بریتانیا که از لیزر برای سنجش باد بهره می برد، می توان در آینده ای نزدیک، انتظار پیش بینی های هواشناسی بسیار دقیق تری را داشت. ماهواره آیولوس (Aeolus) با روش هایی…