جدیدترین مطالب نرخ جدید اینترنت

ارائه نرخ‌های جدید اینترنت و تبدیل آن از حالت حجمی به سرعت، افزایش اعتراض‌های کاربران را در پی داشت و همین امر باعث شد تا وزیر ارتباطات درنهایت اجرای این طرح را متوقف کند. پیش از این هم اینترنت نامحدود البته با سرعت‌های پایین برای مشترکان ارائه می‌شد. اما این سرعت پایین، سازمان تنظیم مقررات…

هفته گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه ای نحوه ارائه سرویس اینترنت پرسرعت ثابت، از مدل حجمی به مدل سرعت تغییر کرد. جزئیات نرخ های جدید در اول مردادماه مصوب شد و معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات  در این زمینه گفت: در این مصوبه برای کم مصرفها نیز بسته اینترنت درنظر گرفته شده…