جدیدترین مطالب نرخ مکالمات

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در مورد اعلام نرخ های جدید تلفن ثابت تاکید کرد: هیچگونه مصوبه جدیدی برای نرخ مکالمات در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده است. جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اعلام نرخ های جدید مکالمات تلفنی که از سوی برخی خبرگزاریها منتشر شده است، اظهار داشت: این اخبار…