جدیدترین مطالب نسبیت عام اینشتین

کائنات مجموعه‌ای از کهکشان‌ها و اجرام سماوی هستند که بحشی از فضا را اشغال می‌کنند، مکان مشخصی دارند و با سرعت مشخصی حرکت می‌کنند. این اجرام همزمان با آنکه هر یک دارای سه بعد مشخص هستند، در یک فضا حرکت می‌کنند. این دو فاکتور به طور وابسته قابل محاسبه و اندازه گیری است. این داستان…

سفیدچاله منطقه‌ای فرضی در فضا است که ویژگی‌هایش آن را در نقطه مقابل سیاهچاله قرار می‌دهد. سیاهچاله‌ها اجازه خروج هیچ چیزی را از سطح خود به خارج نمی‌دهد؛ اما برعکس، سفیدچاله‌ها همواره در حال فوران ماده و انرژی هستند و هیچ چیز امکان ورود به آنها را ندارد.

کرم چاله یک گذرگاه تئوری در صفحه فضا-زمان است که می‌تواند راه میانبری برای سفرهای طولانی در کیهان ایجاد کند. کرم چاله ها براساس نظریه نسبیت عام پیشبینی شده‌اند. اما جای نگرانی هم هست؛ کرم چاله‌ خطر یک فروپاشی ناگهانی، گسیل تشعشعات بالا و تماس2های خطرناک را با خود به همراه می‌آورد.

با افزایش فعالیت‌های ناسا در فضا، نیاز این آژانس فضایی به یک تلسکوپ بزرگ‌تر و قوی‌تر بیشتر احساس می‌شود. به همین دلیل تیمی از محققان آزمایشگاه پیش‌رانش جت ناسا در پاسادینا، کالیفرنیا پیشنهاد ساخت تلسکوپی با بهره بردن از خورشید، بزرگ‌ترین شی سماوی منظومه شمسی، به‌عنوان یک عدسی کیهانی را داده‌اند. بر اساس نظریه نسبیت…