جدیدترین مطالب نسخه جدید تلگرام

در آپدیت جدید تلگرام شاهد چه ویژگی هایی هستیم: پیش نویس یا درفت (Draft) تلگرام در بسیاری از ارتباطات مربوط به کسب و کار و … برای بسیاری از کاربران جایگزین ایمیل شده است. اما در یک مسنجر بسیاری از افراد برای جلب توجه کردن با یکدیگر رقابت می کنند. ممکن است گاهی برای شما…