جدیدترین مطالب نظر بیل گیتس

تلاش بشر دوستانه ی بیل گیتس معمولا با استقبال جهانی مواجه می شود، اما تلاش بشر دوستانه ی اخیر موسس مایکروسافت که اهدای 100 هزار مرغ به کشورهای فقیر بود، با مقابله ی شدید از سوی یکی از این کشورها، مواجه شد. دولت چپگرای بولیوی، یکی از کشورهایی که به آنها مرغ تعلق گرفت، از…

نظر بیل گیتس راجع به تحول زندگی انسان در ۲۰ سال آینده از سوی ردیت مورد توجه و پرسش قرار گرفت. روز سه شنبه بیل گیتس برای چهارمین بار در Ask Me Anything ردیت شرکت کرد. یکی از کسانی که در این برنامه حضور داشت از بیل گیتش پرسید که به نظر شما چه چیزی…