جدیدترین مطالب نمایشگر لمسی

نمایشگر لمسی 70 اینچی C7017T دل را می توان جایگزینی برای وایت بوردها دانست. تخته های گچی قدیمی و یا وایت بوردها را فراموش کنید؛ کمپانی دل جایگزین تکنولوژیکی آن را یافته است. این کمپانی درحال راه اندازی نمایشگر 70 اینچی C7017T است که با هدف جایگزین شدن با وایت بوردهای مدرسه و یا اتاق…