برندگان جایزه نوبل شیمی 2021 معرفی شدند. طی این رویداد مهم که هرساله توسط آکادمی سوئد برگزار می شود، مک میلان و بنجامین لیست برنده نوبل شیمی شدند.