جدیدترین مطالب نوزادان نارس

پیشرفت های گوناگون در حوزه ی تکنولوژی موبایل، بسیاری از بخش های زندگی ما را بهبود بخشیده است. این پیشرفت ها تا جایی پیش رفته است که از طریق یک پست اینستاگرام می توانیم به سادگی کارهایی که انجام داده ایم، موفقیت هایی که بدست آورده ایم و .. را به دیگران نشان دهیم. هم اکنون…

بسیاری از دستگاه های پزشکی در اندازه های استاندارد ارائه می شوند، اما این افراد هستند که در سایز و شکل های خیلی متفاوتی هستند و در بعضی موارد ممکن است همین امر ایجاد مشکل کند. نوزادان بیمار و یا نارس از جمله افرادی هستند که می توانند گرفتار این سیستم در حال اجرا شوند….