جدیدترین مطالب نپتون

به گفته دانشمندان ژاپنی، ممکن است، در نهایت معمای حلقه های زحل – از معروف ترین ویژگی های منظومه شمسی – حل شود. از آنجایی که حلقه های زحل برای نخستین بار در قرن هفدهم کشف شدند، مطالعه ویژگی های این سیاره به مرور از تلسکوپ های مستقر در زمین به کاوشگرهای فضایی همچون ویجر…

دانشمندان با استفاده از تصاویر تلسکوپ هاوایی توانستند، یک سیاره ی کوتوله جدید را در اطراف نپتون مکان یابی کنند. حلقه ای از یک جهان کوچک و یخی، دقیقا کمی فراتر از نپتون قرار گرفته که می تواند اطلاعاتی را درباره ی پیدایش منظومه ی شمسی در اختیار دانشمندان قرار دهد؛ آنها با استفاده از…