جدیدترین مطالب نیروگاه خورشیدی

یک شرکت آلمانی می خواهد، نیروگاه خورشیدی را در مرکز ایران بسازد. این خبر تنها چند هفته پس از خبر قرارداد یک شرکت بریتانیایی برای ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران منتشر شد.

در این مقاله قصد داریم ۱۰ کشور پیشتاز در زمینه انرژی خورشیدی را معرفی کنیم. در جهانی که به شدت به انرژی نیاز است اما با توجه به محدودیت تولید انرژی، این عمل به سختی صورت می گیرد، انرژی خورشیدی می تواند پاسخی مناسب برای این نیاز انسان باشد؛ چرا که ابن انرژی پاک، ارزان…