جدیدترین مطالب نیروگاه هسته ای

کاربردهای غنی سازی اورانیوم تنها به تولید انرژی و برق محدود نمی‌شود. امروزه از اورانیوم غنی شده در ساختارهای صنعتی، پزشکی، نظامی و… استفاده می‌شود که به طور مختصر به آنها خواهیم پرداخت.

زباله های هسته ای به طور معمول از جمله مشکلات بزرگ زیست محیطی هستند، اما شاید به زودی به منبع انرژی پاک تبدیل شوند. دانشمندان روشی توسعه داده اند که با بهره بردن از الماس، امکان تبدیل زباله های هسته ای به باتری را فراهم خواهد کرد. در واقع اگر مواد رادیواکتیو کوتاه بُرد را…