جدیدترین مطالب هدست هولولنز

همانطور که می دانید دو سال از عرضه هدست مایکروسافت هولولنز می گذرد و به نظر می رسد که اکنون نوبت به ارائه جایگزین این محصول است. باتوجه به گزارشات منتشر شده از سوی Thurrott، مایکروسافت در حال کار بر روی نسل دوم هولولنز است؛ اما تصمیم بر این گرفته شده که همزمان روی بحث نسل…

هدست هولولنز مایکروسافت نزدیک به انتشار است، از این رو باید نرم افزار هایی برای استفاده از آن توسعه یابد. به همین جهت در روز سه شنبه مایکروسافت یک وب سایت جدید راه اندازی که از مردم برای اینده ی نرم افزار هولولنز، هدست واقعیت افزوده ی این شرکت که امکان دیدن عناصر مجازی در جهان…