جدیدترین مطالب همکاری اپل و سامسونگ

شاید تعجب آور باشد که شرکت های بزرگ دنیا در عین رقابت بسیار شدید با یکدیگر، همکاری هایی نیز با هم انجام می دهند و شاید این موضوع کم کم در حال عادی شدن باشد. از این قبیل شرکت های می توان به همکاری سامسونگ و اپل اشاره کرد. طبق گزارشی از منابع کره ای،…

آزمون اخیر انجام شده توسط گزارش های مصرف کنندگان نشان می دهد که تفاوت بین تراشه A9 تولید سامسونگ و تراشه A9 تولید TSMC به طور کامل قابل اغماض است. ادعا می شود که آخرین آزمون ها دقیق تر از آنهایی است که اشاره کرده اند که 20٪ تفاوت عملکرد بین این دو تراشه وجود…