جدیدترین مطالب هواپیمای مافوق صوت

BAE (یک شرکت چند ملیتی بریتانیایی که در حوزه امنیتی و هوافضا مشغول است) یک سرمایه گذاری 20 میلیون پوندی برای ساخت یک موتور که قادر به تامین انرژی مورد نیاز یک هواپیمای جت که مسافت بین لندن و سیدنی را در 4 ساعت طی کند، آغاز کرده است. این غول صنعت دفاعی با گرفتن…

شنیدن خبرهای متعدد درباره آخرین پتنت ایرباس، نشان از یک جانشین مناسب برای هواپیماهای کنکورد بازنشسته می دهد. این پتنت یک هواپیمایی را توصیف می کند که نه تنها می تواند مافوق صوت حرکت کند بلکه می تواند به صورت عمودی بنشیند و بلند شود. این هواپیما قادر خواهد بود با سرعت 4.5 ماخ حرکت…