جدیدترین مطالب هورالعظیم

حقابه هورالعظیم توسط دو رود کرخه در ایران و دجله در عراق تامین می‌شود. در طول سال جاری حقابه هورالعظیم توسط این دو رود تامین نشده و آب دزدی نیز مزید بر علت بوده است. به نظر می‌رسد آتش هورالغظیم حالا حالاها قصد خاموش شدن ندارد.

رصد آتش‌سوزی هورالعظیم از جنبه‌های مختلف توسط ماهواره‌های سازمان فضایی ایران مورد انجام قرار می‌گیرد. به طور کلی یکی از کاربرد‌های این ماهواره‌ها پیش‌بینی‌های محیط زیستی است.