جدیدترین مطالب هولولنز در پزشکی

پس از تحقق یافتن خیالبافی ما راجع به جنگ ستارگان توسط هولولنز مایکروسافت، بالاخره هولوگرام تبدیل به واقعیت شد. اما راجع به آینده واقعیت افزوده، یکی از شکایات بسیاری از مردم داشتن زمینه دید(FOV)  محدود آن است. در ویدئو جدیدی که موضوع استفاده از هولولنز مایکروسافت برای یادگیری آناتومی برجسته کرده است، مایکروسافت کمی نشان…

هولولنز مایکروسافت برای مطالعه آناتومی انسان استفاده می شود. استفاده از هولولنز مایکروسافت برای ارتقاء علم و آموزش و پرورش بسیار گسترده است، اما واقعا در این راستا چه کمکی خواهد کرد؟ یقینا شما بعد از خواندن این خبر ایده های جالبی به ذهنتان خواهد رسید. این شرکت در ویدیویی نشان می دهد که چگونه…