جدیدترین مطالب هولوکاست

انکار هولوکاست به عقیده‌ای گفته می‌شود که نسل‌کشی یهودیان در جریان هولوکاست در جنگ جهانی دوم را انکار می‌کند. واشنگتن پست در مطلبی به دلایل فیس‌بوک برای عدم مسدود کردن اکانت‌های انکار هولوکاست پرداخته است.

آزمایش میلگرام، اگر به مطالعه علوم اجتماعی علاقه‌مند باشید، حتما تابه‌حال چیزی از آن شنیده‌اید. آزمایش میلگرام، یک سری از آزمایش‌های بدنام بود که از سال 1961 شروع شد. نتیجه هولناک این آزمایش نشان داد، اکثر قریب به‌اتفاق شرکت‌کنندگان در آزمایش، درصورتی‌که شخص مقتدری از آن‌ها بخواهد، مایل‌اند، به شخص دیگر آسیب وارد کنند! سری…