جدیدترین مطالب هومو سایپنس ها

بی‌شک ورنر هرتسوک بدون در نظر گرفتن آثار مستندش هم جایگاه دست‌نیافتنی در تاریخ سینما دارد، او سازنده برخی از درخشان‌ترین فیلم‌های اواخر دهه هفتاد و هشتاد است. اما بی‌تردید بخش زیادی از آثار هرتسوک را مستندها ( فیلم‌هایی که از نظر او تفاوتی با آثار داستانی‌اش ندارند) تشکیل می‌دهند. او بیش از هر فیلم‌ساز…

حدود 40  هزار سال قبل، آخرین گروه های نئاندرتال ها در اروپا پرسه می زدند. در آن زمان، با وجود ورود هوموساپینس ها (انسان های هوشمند) به قلمروی نئاندرتال ها، اوضاع برای آنها سخت و سخت تر می شد. این زمانی بود که ابرآتشفشان کامپی فلگری فوران کرده بود. این فوران 112 کیلومترمکعب ماگما را…