جایزه نوبل پزشکی 2020 به طور مشترک به سه پژوهشگر آمریکایی بریتانیایی برای اکتشافات ایشان درباره ویروس هپاتیت C تعلق گرفت. با ما همراه باشید.