جدیدترین مطالب واحد نجومی

ستاره شناسان موفق به مشاهده چیزی شده اند که تصور می کنند، دو سیاره از سیارات فراخورشیدی به اندازه زحل بوده که در حال گردش به دور توده‌ های گرد و غبار و گاز در اطراف یک ستاره جوان هستند. با وجودی که دانشمندان تاکنون سیارات فراخورشیدی بسیاری از غول های گازی همچون مشتری تا…