جدیدترین مطالب واحد نجومی

واحد نجومی (Astronomical Unit) یکی از یکاهای اندازه گیری نجومی و حدودا معادل فاصله میان زمین و خورشید است. به عبارت دیگر هر واحد نجومی را می‌‌توان به صورت اندازه شعاع مدار حرکت زمین به دور خورشید بیان کرد.

ستاره شناسان موفق به مشاهده چیزی شده اند که تصور می کنند، دو سیاره از سیارات فراخورشیدی به اندازه زحل بوده که در حال گردش به دور توده‌ های گرد و غبار و گاز در اطراف یک ستاره جوان هستند. با وجودی که دانشمندان تاکنون سیارات فراخورشیدی بسیاری از غول های گازی همچون مشتری تا…