واقعیت ترکیبی چیست ؟ در این مقاله، ما چیستی واقعیت ترکیبی (Mixed Reality) و تفاوت‌ آن با واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و همینطور کاربرد آن را بیان می‌کنیم.