جدیدترین مطالب ویندوز 10 مایکروسافت

گزارش شده است که نزدیک به 50 درصد از سیستم های ویندوزی به روز رسانی به آخرین نسخه ی ویندوز را انجام داده و  هم اکنون ویندوز 10 را در حال اجرا دارند. به نظر می رسد که تصمیم مایکروسافت برای رایگان ساختن ویندوز 10(حداقل برای یکسال)، ایده ی خوبی بوده است، زیرا تطبیق پذیری…