مایکروسافت یک ویژگی جدید و البته بسیار کارآمد و همه‌فن حریف برای ویندوز 12 درنظر گرفته است که به گفته کارشناسان، آن را بسیار مدرن خواهد کرد.