جدیدترین مطالب ویوو ایکس 20 ای

ویوو ایکس 20 و یا ویوو ایکس 20 ای (یا شاید همان ویوو ایکس 20 پلاس) در وب سایت آژانس رگولاتوری چین، تنا ظاهر شدند. لیست مشخصاتی وجود ندارد، اما طراحی هر دو گوشی به خوبی نمایان است.