جدیدترین مطالب پارازیت

ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره و تاثیر مخرب آن بر روی سلامت مردم از جمله مطالبه‌های عمومی از دولت است و اعتراض‌های زیادی به آن شده است. اکنون به نظر می‌رسد آذری جهرمی وزیر ارتباطات این خط قرمز را شکسته و خواهان مقابله با آن است.