جدیدترین مطالب پانل خورشیدی

سولارسیتی، مقر نصب پانل های خورشیدی توسط ایلن ماسک (Elon Musk) تاسیس شده و گفته می شود که این مقر با دستیابی  به بازدهی بیش از ۲۲ درصد به عنوان کارامدترین پشت بام پانل های خورشیدی توسعه داده شده است. این شرکت می گوید که این بدان معنی است که این پانل قادر به تولید…

گروهی از محققان دانشگاه استنفورد، یک ابزار مبتکرانه طراحی کرده اند که به وسیله ی بهره برداری از یک پدیده ی بنیادی فیزیکی، موجب افزایش بهره وری پانل های خورشیدی می شود. هربار که شما در بیرون از خانه قدم می زنید، انرژی را به جهان منتشر می کنید. حرارت و گرمی را از بالای…