جدیدترین اخبار و مقالات پانل های خورشیدی

  پس از صرف سال ها، شرکت Solar Roadways، نخستین جاده های خورشیدی خود را در سندپوینت، آیداهو نصب کرد. پانل های خورشیدی این جاده، به جز نور رسانی، برق کافی برای فوراره ها و سرویس های بهداشتی یک میدان عمومی را نیز فراهم می کنند. این پانل همچنین دارای اجزای گرمایشی هستند و به…

در این مقاله قصد داریم ۱۰ کشور پیشتاز در زمینه انرژی خورشیدی را معرفی کنیم. در جهانی که به شدت به انرژی نیاز است اما با توجه به محدودیت تولید انرژی، این عمل به سختی صورت می گیرد، انرژی خورشیدی می تواند پاسخی مناسب برای این نیاز انسان باشد؛ چرا که ابن انرژی پاک، ارزان…

همه ی ما در این سیاره زندگی می کنیم و از عواقب جهانی جنگل زدایی رنج می بریم. درختان هکتارها جنگل که دومین منبع دی اکسید کربن در جو درست بعد از احتراق سوخت های فسیلی می باشند، هم چنان در حال قطع شدن هستند و این موضوع برای همه ی ما بسیار نگران کننده…