جدیدترین اخبار و مقالات پاپ آپ

همه ما روزانه با اسپم ها رو به رو هستیم و بدون اینکه بخواهیم، به دنیای مجازی ما راه پیدا کرده اند. کسب و کارهایی که در سطح جهانی و کشوری مطرح هستند، سعی بر این دارند که برای بازاریابی خود به هیچ وجه سراغ اسپم کردن نروند و اسمشان به عنوان اسپم کننده مطرح…

چند روز قبل مقاله ای در رابطه با پاپ آپ و معایب آن برای شما منتشر کردیم و در آن ارجاعی نیز به اخبار مشابهی که در سایت باشگاه خبرنگاران منتشر شده بود، زدیم. حال دوباره اخباری را در این سایت مشاهده کردم که مرا به این فکر فرو برد “که خیلی ها ممکن است…

چند روز قبل در سایت باشگاه خبرنگاران خبری خواندم که نظرم را به خودش جلب کرد و تصمیم گرفتم در این باره مطلبی بنویسم. بگذارید این مقاله را با یک مقدمه کوچک شروع کنم. تجربه چندین دهه اخیر در رابطه با تکنولوژی های جدیدی که وارد کشورمان می شود به ما نشان داده است که…