جدیدترین مطالب پاکسازی اقیانوس

پاکسازی اقیانوس (The Ocean Cleanup)، نام یک سازمان هلندی است که قصد دارد آلودگی های پلاستیکی دریاها را پاک کند. این سازمان که با هدف پاکسازی اقیانوس ها شکل گرفته، اعلام کرد که به زودی می تواند تکنولوژی خود را به اجرا بگذارد. این سازمان در بیانیه ای که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرد…