جدیدترین مطالب پتنت اخیر سامسونگ

شایعه شده است که سامسونگ در حال کار بر روی یک صفحه نمایش تاشو می باشد و پتنت اخیر یک مفهوم کاملا جدید را که ایده ی یک دستگاه رولی است، نشان می دهد. چنین ابزاری دو حالت دارد. یک حالت رولی و یک حالت غیر رولی. در حالت اول شما اساسا یک دستگاه لوله…