جدیدترین مطالب پدیده گرمایش زمین

تغیرات آب و هوا ، مسیر حرکت ابرها را تغییر داده است؛ البته این تغییر مسیر چندان خوشایند نیست. نحوه ی پوشش آسمان توسط ابرها، طی چند دهه ی گذشته با تغییراتی مواجه بوده است، این تغییرات برای سیاره ی ما نتیجه ی خوبی را در بر ندارد. با توجه به مطالعات جدیدی که در…