جدیدترین مطالب پدیده گرمایش زمین

در 16 دسامبر (آذرماه)، ناسا با موفقیت ماهواره نقشه‌برداری آب‌های سطحی و اقیانوسی (ماناسا) یا با سرنویس انگلیسی آن SWOT را از پایگاه نیروی فضایی واندنبرگ به مدار زمین پرتاب کرد.

تغیرات آب و هوا ، مسیر حرکت ابرها را تغییر داده است؛ البته این تغییر مسیر چندان خوشایند نیست. نحوه ی پوشش آسمان توسط ابرها، طی چند دهه ی گذشته با تغییراتی مواجه بوده است، این تغییرات برای سیاره ی ما نتیجه ی خوبی را در بر ندارد. با توجه به مطالعات جدیدی که در…