جدیدترین مطالب پرتاب ماهواره

اسپیس ایکس بنا دارد قابلیت ارتباط ماهواره‌ای آیفون را تقویت کند. ظاهراً قرار است شرکت متبوع ایلان ماسک، چندین ماهواره‌ فقط بدین‌منظور به فضا پرتاب کند.

نخستین ماهواره چوبی جهان قرار است تا سال آینده توسط ژاپنی‌ها راهی فضا شود. ظاهراً ماهواره‌های چوبی استحکام بسیار بیشتری نسبت‌به دیگر ماهواره‌ها دارند.

صفحه 1 از 4