جدیدترین مطالب پرتاب ماهواره

در یازده شهریور ماه ۹۳، نقشه راه دولت الکترونیک توسط رئیس جمهور به مسئولین ابلاغ گردید. براساس آن دو نهاد رسمی کشور یعنی شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات هر کدام تلاش‌هایی را براساس نقشه راه، برای تحقق دولت الکترونیک انجام دادند. آنچه مربوط به ساختار اداری کشور بود توسط سازمان امور استخدامی…