جدیدترین مطالب پروژه شبکه ملی

شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی یک بستر سخت‌افزاری است که در صورت اتمام آن باید به فکر تولید و تامین داده و نرم افزار برای آن باشیم. با این کار در کشور صاحب یک شبکه یکپارچه اطلاعاتی خواهیم بود و قادریم به عنوان یک بانک عظیم اطلاعاتی به نیازهای بوروکراتیک کشور پاسخ دهیم. این…