جدیدترین مطالب پشتیبانی از مود تاریک

این احتمال وجود دارد که iOS 10 ، قابلیت پشتیبانی از مود تاریک (dark mode) را داشته باشد. برخی از کاربران وبسایت خبری AppleInsider گزارش کرده اند که فرمان فعال کردن مود تاریک به سیری در دستگاه های iOS، پاسخ جالبی را از طرف او به دنبال خواهد داشت؛ سیری در جواب به شما می…