جدیدترین مطالب پلمپ اسنپ

“مرگ بر نرم افزاری نفوذی” این شعاری بود که دیروز در روبروی بهارستان بارها شنیده شد. دیروز ظهر ده ها رییس آژانس های تاکسی تلفنی تهران و کرج با حضور در جلوی مجلس شورای اسلامی خواستار پلمپ شرکت های تاکسی یاب آنلاین اسنپ و تپسی شدند. آنها با تجمع در بهارستان تاکید داشتند که با…