جدیدترین اخبار و مقالات پلیمر

دانشمندان آمریکایی به نوعی پلاستیک دست یافتند که بعد از یک ساعت حرارت به مولکول های سازنده و اولیه خود تبدیل می شود. این پلاستیک کاملا قابل بازیافت و قابل استفاده ی مجدد است، همچنین فاقد پترولیوم می باشد و می تواند توسط موجودات زنده ی دیگر تجزیه شود. این کشف، مصرف پلاستیک و بازیافت…

یکی از مشکلات داروهای مسکن خوراکی این است که حتی اگر تنها در یک ناحیه ی خاص از بدن خود احساس درد داشته باشید، این دارو تمام بدن شما را تحت تاثیر قرار می دهد. این مورد در واقع هم احتمال عوارض جانبی این دارو را افزایش می دهد و هم تاثیر این دارو در…

جیوه در حال حاضر در سطحی از آلودگی در سراسر جهان بویژه در دریاچه ها و اقیانوس ها است که همین آلودگی هم باعث می شود که ماهی ها در این دریاچه ها طوری آلوده شوند که نتوان آنها را مصرف کرد. تمیز کردن آلودگی جیوه کار آسانی نیست و در عین حال هزینه و زمان…

زباله های الکترونیکی یک مشکل بزرگ زیست محیطی می باشند که به دلیل استفاده از مواد سمی باعث آسیب رساندن به این سیاره و سلامت انسان می گردد. در حالی که بعید است این وضعیت در آینده ای نزدیک تغییر کند، پژوهش هایی بر روی استفاده از موادی که دارای تجزیه ی زیستی هستند صورت…